Общуването-при-децата

Проблеми с общуването при децата

Има моменти – казва Съмърсет Моъм – когато разглеждам отделните части на своя характер с недоумение. Разбирам, че съм изграден от отделни личности и, че личността която доминира в момента, неминуемо ще отстъпи мястото си на друга. Но коя от тях е истинската? Всички заедно или нито една от тях?

Първите години в живота на човека са решаващи

Склонни сме да твърдим, че първите години в живота на човека са решаващи. Много наблюдения и изследвания недвусмислено посочват, че проблемите в общуването, междуличностните отношения на децата с околните се отразяват неизбежно в тяхната по-нататъшна съдба. Промените в начина на живот, научно-техническата революция и други фактори в нашата съвременност, свързани с комуникациите до значителна степен повлияха и на общуването между хората. В това число и в семейството, между възрастни и деца и така нататък. Често характерен белег в тези отношения е липсата на контакт, отчуждението, умората и емоционалната раздразнителност.

Междуличностни отношения

Основния приом във възпитанието на децата от предучилищна възраст е личният контакт. Моралния образец между учителката и децата основаващ се на психическа съвместимост между тях. От друга страна в междуличностните отношения на децата се отразява цялата гама от възприятия, отразяващи влиянието на тяхното социално обкръжение. Чрез общуването  децата, формират своето собствено „Аз“ и възприемат основните принципи на социалната среда, която ги огражда.

По проблемите на междуличностните отношения и общуването на децата съществуват относително малко изследвания и още по-малко надеждни методи. Именно това е причината, която спря нашия интерес върху темата и ние ще се опитаме да направим проучване за общуването и междуличностните отношения при децата и то ще бъде публикувано в поредица от статии. Целите ни са скромни и нямаме претенции за обхващане на всички аспекти на общуването, в частност на междуличностните отношения на децата с възрастните и техните връстници.

Свидетели сме на разрушаване на стария патриархален бит, на привързаността към традициите и на изменение в динамиката и характера на човешките контакти. Хората и учените винаги са се стремяли да разберат същността на общуването.

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.