Фестивалният туризъм все повече набира скорост

Фестивалите са огледало на поминъка, на историята и на душевността на българина – празник, онагледяващ характерния колорит на региона, с което привличат посетителите.

Мащабът на фестивала не зависи от големината на общността и дори малки отдалечени региони могат да създават фестивали с международен отзвук, туристически поток и принадена стойност. С всеки ден ставаме свидетели как фестивал придобива значим отзвук и се превръща във визитната картичка на традициите, културата и бита на българина. Изключително разнообразни и динамично развиващи се, фестивалите са най-достъпна възможност човек да се докосне до богатото минало, обичаите и настоящето на българина.

Хвърлят мостове между хора, нации, култури, средство са за обединение и опознаване, което прави фестивалния туризъм в мощната сила за развитие на целогодишен – организиран или индивидуален туризъм по интереси, което е в полза на местните общности, институции, население.

Това е оценката на клъстер „Фестивалите в България”, който си постави амбициозната и трудна задача да обедини в едно фестивалите в страната, които са многочислени, някои замират, други се възраждат, всеки ден никнат нови и нови – все по-интересни, мащабни и самобитни, но информацията за тях е разпокъсана, откъслечна, несистематизирана.

В първия ден на октомври на годишната среща на местните власти в Албена, по време на най-голямото събитие на НСОРБ, „Фестивалите в България“ ще се срещнат очи в очи с хората, на които помогнаха реално техните регионални събития да станат общонародно достояние. С дейността си всекидневно клъстерът популяризира безплатно стотици известни и непопулярни дестинации, като ги поставя на световната карта и им дава статус и възможност да привлекат повече гости и да се превърнат в традиционни и устойчиви атракции.

„Хиляди са фестивалите и празниците от най-отдалеченото селище до най-крупната концертна зала, които отразяваме еднакво. Понякога фестивалите изникват инцидентно и замират, но все по-често се превръщат в акцент на бита и обичаите на региона с желание от регионални да прераснат в национални, международни, ежегодни, привличайки все повече туристи и участници” – споделя Илияна Щерева – управител на клъстера и специалист с многогодишен опит в сферата на туризма.

„Като специалист в туристическия бранш виждах необходимостта от това обединение, което да спомогне развитието на фестивалната култура – такава, каквато има в други страни. Амбициозната ни задача бе да разкрием цялата пъстрота, културното разнообразие и богатството на българските традиции и обичаи, колорита на съвременното общество чрез начина, по който празнуват и се веселят днешните българи и успяхме. Всичко това показа, че фестивалите могат да станат устойчив туристически продукт, който притегля българи и чужденци към даден регион, селище, град, село… и събитие. Превърнахме се с клъстера в реална опора на работещите в туристическия бранш и на личностите, търсещи интересни опции за туризъм и за преживявания.

Щастливи сме, че задачата ни се препокри с желанието на хората от всички краища на страната, особено по-малките селища, да възродят и съхранят минали традиции, обичаи, практики, характерни за населеното им място и да ги направят достояние, а често и в забавна атракция, за повече хора от страната и чужбина. „Фестивалите в България” се превърна в стожер, който като последна инстанция дава най-точната информация за събитията и помага на участниците и организациите да направят контакт, да се стиковат и така празненствата да станат по-мащабни и да надскочат местното значение.

Клъстерът цели да запълни онази ниша във фестивалния туризъм, която да свърже бизнеса с местните общности, туроператори, хотелиери с ползвателите на услугите, да превърне в значимо и най- малкото събитие в най-отдалеченото място на България. Времето показа, че фестивалите в България имат нужда от клъстера и неговия сайт, които се превърнаха в своеобразен пътеводител за всичко, което се случва в страната 365 дни, 24 часа, навсякъде. За кратък период от време „Фестивалите в България“ постави на туристическата карта значимите фестивални прояви и чествания в страната, като помогна превръщането им в реална дестинация за регионален и международен фестивален туризъм.

Със своята всеобхватност и изчерпателност клъстерът предоставя безплатно богата база данни за фестивалите у нас – по региони, тематика и време, на българския и чуждестранен потребител. Подпомага локални, регионални и национални празници да придобият публичност и да бъдат посетени от максимален брой желаещи.

С тази си дейност „Фестивалите в България” прерастнаха в надинституционален и обществен пропагандатор и обединител, който реално подпомага развитието на този тип туризъм в страната – в цялата му многостранност – стимулира равнопоставено местния поминък, независимо дали е в малък отдалечен регион или международно известен крупен център. Връзката е тази, която помага фестивалът да е истински – помощ в организацията, контакти с бизнеса, намиране на участници, навременна реклама и разгласа, посещаемост и туристически интерес…

Видно е, че фестивалният туризъм пое в правилната посока за развитие, но трябва още много взаимодействие и работа, за да се разгърне в широта и да носи дивиденти за региона, за туризма, за културата в България.

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.