Нова година, нов живот

Вече се сбогувахме с 2020 г. Всеки от нас вероятно си е направил равносметка за отминалата година и вероятно си е направил списък от цели и задачи за предстоящата, в…